utbildning

PÅGÅENDE UTBILDNING

 

2012 – 2015 Arkitekskolan, 300 hp, Lunds tekniska högskola

” Vi utbildar kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utbildningen är både konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsproblem och teoretiska frågeställningar.

Vid LTH ges utöver möjligheten att välja inom en mycket bred utbildning särskilt goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur, ofta tillämpad i ett internationellt sammanhang.Projektarbeten är den centrala studieformen med tema från arkitektur, interiör arkitektur, möbeldesign, stadsbyggande och restaurering.

Du har möjlighet att förlägga någon del av din utbildning vid ett universitet utomlands.Under studietiden tränas studenterna i att analysera byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang för att förstå hur och varför den utformats på olika vis. Analysen och studier av goda förebilder används sedan som utgångspunkt i gestaltningsövningar av olika karaktär.

I begreppet gestaltning ingår att på ett både funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen. Mycket i utbildningen är praktiskt och handgripligt – du skissar, ritar och bygger modeller. Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelseför rummet.

 

 

2010 – 2012

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp, Malmö Högskola

Utbildningen är tvärvetenskaplig men med bas i samhällsvetenskap och innehåller kurser inom bland annat stadsbyggnad, fysisk planering, juridik, ekonomi, projektledning och digitala verktyg.

”En växande stadsbefolkning, miljöproblem och andra samhällsförändringar reser nya frågor för dem som planerar våra städer. I dag behövs en bred kompetens för att hantera dessa frågor. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att utveckla morgondagens städer.

Programmets progression sker ämnesmässigt genom ökad problematisering, teoretisk fördjupning och större förmåga att interaktivt arbeta med problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. Vidare sker en progression genom ökad förmåga att arbeta med verktyg för gestaltning och visualisering samt att arbeta med allt mer komplexa urbana och fysiska planeringsprocesser.  Efter utbildningen ska studenten kunna fungera som en planerare och kommunikatör som förstår och talar olika aktörers språk.” (www.edu.mah.se)

Mer information:   http://www.edu.mah.se/SGSPL/

Avslutade kurser inom programmet:

– Planprocessens ekonomi 5 hp

– Urban integration 10 hp

– Den attraktiva staden 15 hp

– Stadsutveckling 15 hp

– Fysisk planering 10 hp

– Planprocessens juridik 5 hp

– Människa, planering och vardag 15 hp

– Demokratiska processer 10 hp

– Digitala verktyg 5 hp

FRISTÅENDE KURSER

2012

Strategisk kommunikation, 15 hp, Malmö Högskola

2012 

Bild & rum, 15 hp, Lunds Tekninska Högskola

Kursen utvecklar och förstärker kommunikationsförmågan genom att arbeta visuellt och rumsligt. Olika uttrycksmedel; traditionella och experimentella tekniker lärs ut i fyra etapper. Tvådimensionella tekniker, text som bild, bild som text, tredimensionella tekniker och konceptuella modeller tränas.

2010

Design för hållbar utveckling, 30 hp, Malmö Högskola

Kursen undersöker hur designkompetens kan användas för att bidra till en hållbar utveckling. I en hållbar utveckling tillfredsställer vi våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. För att åstadkomma det måste vi snabbt hitta nya former för produktion och konsumtion. Kursen bygger därför på en förståelse för både teknik och beteende, hur de samverkar samt hur man kan åstadkomma positiva förändringar inom dessa områden.

http://www.edu.mah.se/KD109A/


2009

Designteori, 30 hp, Malmö Högskola 

Kursen är en introduktion till olika designdiscipliner och -metoder. Genom kursen tillägnar du dig grundläggande kritisk kunskap om design ur en historisk, kulturteoretisk och kunskapsteoretisk synvinkel. Det innebär studier av olika sätt att förstå praktisk designkunskap liksom designens plats i kultur och samhälle. Den estetiska dimensionen av design beaktas, liksom frågor om genus, miljö och globalisering, samt designteorins begreppsbildning.

http://www.edu.mah.se/KD101A/

GYMNASIEUTBILDNING

2001 – 2004

Global Management, Apelrydsskolan Båstad

Ett samhällsbaserat program med inriktning mot kommunikation, språk och ledarskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: